STRONA W PRZEBUDOWIE

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA FAMILIJNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ „STER”

Przedszkole Familijne i Szkoła Podstawowa „STER” opierają swój program wychowawczy i dydaktyczny na edukacji spersonalizowanej, czyli rozwijaniu wszystkich sfer osobowości człowieka (umysł, ciało, emocje, wola, duch). Ponad to wyróżnia nas:

Zapraszamy do kontaktu:

Aktualności można śledzić na facebooku przedszkola (facebook.com/przedszkolefamilijne) i szkoły (facebook.com/szkolapodstawowaster).

Razem budujmy środowisko sprzyjające pełnemu rozwojowi i szczęściu naszych dzieci i rodzin!

Zapraszamy – Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „STER”